Každý problém má řešení...

Firma založena v roce 1990.

  • Kontrola průchodnosti potrubí - od DN 80 mm (před uvedením potrubí do provozu)
  • Mechanické čištění jímacích zářezů (mechanické odstranění kořenů, naplavenin)
  • Mechanické čištění potrubí - od DN 40 mm (rozvodné řady v obcích, ve městech, PE výtlaky od vrtů)
  • Hydraulicko-mechanické čištění potrubí - od DN 125 mm (neupoutaný čistící nástroj s vysilačem - přívodní a zásobní řady)

Kontakt
602669402 vaclavjirsa@cistenivodovodnihopotrubi.cz
Václav Jirsa
TSV - čištění vodovodního potrubí
IČ 44657374 majitel firmy